KLÄDD FÖR VIN­TER­LÖP­NING

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Låt in­te ky­ligt, kallt och blött – vårt svens­ka ­vä­der med and­ra ord – hind­ra dig från att springa ut­om­hus i vin­ter. Sta­di­ums nya ­mär­ke Soc Ge­ar for cold con­di­tions är fram­ta­get till­sam­mans med ett fors­kar­lag vid Na­tio­nellt vin­ter­sport­cent­rum för att kla­ra tuff vä­der­lek. En av tea­mets slut­sat­ser är man ska und­vi­ka allt­för åt­sit­tan­de plagg, ef­ter­som de gör ky­lan mer på­tag­lig. La­ger på la­ger-prin­ci­pen och hög­funk­tio­nel­la plagg är det som skyd­dar krop­pen bäst.

Jog­ging­klä­der­na som ogil­tig­för­kla­rar al­la un­dan­flyk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.