Sa­ra Mon­ta­za­mi

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Ål­der: 25 år. Gör: Job­bar med eg­na kläd­mär­ket Mon­ta­za­mi Brand, som hon dri­ver till­sam­mans med mam­ma Maria och lil­la­sys­ter Han­na. Job­bar även som blog­ga­re och mo­dell. Fa­milj: Mam­ma Maria, pap­pa Kam­ran och små­sys­ko­nen Han­na, 22, Emma, 18, och Nicholas, 16. Bor: Lä­gen­het i Ve­nice Be­ach, Los Ang­e­les. Fri­tids­in­tres­sen: Strand­liv, re­sor, lä­sa böc­ker och um­gås med vän­ner. Tit­tar på: Re­a­li­ty­se­ri­er som Re­al housewi­ves och Be­ver­ly Hills. Lyss­nar på: Rnb, elektro­ni­ca, och house, bland an­nat The We­ek­nd och Ky­go. Se­nast läs­ta bok: The girl on the train av Pau­la Hawkins. Idol/fö­re­bild: Blog­ga­ren och mo­del­len Na­tasha Oak­ley. Sa­ras blogg: sa­ra­mon­ta­za­mi.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.