Sa­ra om fa­mil­jen

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

MAM­MA MARIA: ”Hon är li­te av en ’goof ball’ – li­te knäpp, väl­digt spon­tan och helt un­der­bar. Vi är väl­digt nä­ra; hon är min bäs­ta vän.” PAP­PA KAM­RAN: ”Pap­pa är ar­betsnar­ko­man och per­fek­tio­nist. Väl­digt dri­ven och verk­li­gen en fö­re­bild när det gäl­ler att job­ba mål­med­ve­tet. Han kan va­ra li­te sträng, men har ett hjär­ta av guld.” LIL­LAYS­TER HAN­NA, 22 ÅR:

”Vi är väl­digt nä­ra och bor ju ihop. Vi har många ge­men­sam­ma in­tres­sen och äls­kar att hit­ta på sa­ker ihop. Han­na är ock­så en per­fek­tio­nist och väl­digt en­vis. Jag är in­te alls en­vis, så det fun­kar bra.” LIL­LA­SYS­TER EMMA, 18 ÅR:

”Hon är verk­li­gen en ton­å­ring, som jag för till­fäl­let in­te träf­far så of­ta ef­tersom hon lä­ser till ve­te­ri­när på col­lege i Ari­zo­na. Emma är li­te mer re­ser­ve­rad än vi and­ra, li­te

mys­tisk. Men sam­ti­digt är hon en rik­tig söt­nos och skul­le in­te tve­ka att gö­ra vad som helst för att hjäl­pa nå­gon i fa­mil­jen.” LIL­LE­BROR NI­CO­LAS, 16

ÅR: ”Nicholas är en rik­tig ko­mi­ker, och all­tid tren­dig och cool. Han är ro­lig, söt och väl­digt smart – han ska bli lä­ka­re. Nicholas är he­la fa­mil­jens fa­vo­rit och där­för rätt bort­skämd.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.