WELL­NESS EN­LIGT SA­RA

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

1. Kär­le­ken

Att om­ge mig med fa­milj, vän­ner och and­ra gla­da och po­si­ti­va män­ni­skor.

2. Nya plat­ser

Att re­sa. Gär­na till nya plat­ser där jag ham­nar i mil­jö­er och si­tu­a­tio­ner jag in­te är van vid. Då lär jag mig nya sa­ker om mig själv.

3. Strand­häng

Va­ra på stran­den. Jag äls­kar att ba­ra va­ra där. An­ting­en en­sam med en bok el­ler med vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.