Bli lät­ta­re på fo­ten

Wellness (Aftonbladet) - - WELL DONE -

Ssom ger bätt­re vä­va fram i spå­ret till vå­ren, med Sauco­nys nya su­lor har stöt­dämp­ning fot­ned­sätt­ning och skö­na­re spring. Su­lan Eve­run mel­lan­su­lan. högst upp i su­lan, i stäl­let för att va­ra blan­dad med ger 83 pro­cent Det gör att dämp­ning­en for­mar sig ef­ter fo­ten och 2 pas­sar lö­pa­re med mer ener­gi­återgivning i från­skju­tet. Triumph ISO ­ne­utralt steg, pris 1 800 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.