Fit­ness-gar­de­ro­ben

– den nya walk in clo­se­ten

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Dröm­mer du om en walk in ­clo­set? Dröm stör­re! När Chloe Kar­dashi­an vi­sa­de upp sin nya ”Fit­nessgar­de­rob” i tid­ning­en Self ce­men­te­ra­de hon sam­ti­digt en ny in­red­ningstrend. Bland de färg­kor­di­ne­ra­de trä­nings­klä­der­na och ac­ces­so­a­rer pla­ce­ra­de i upp­lys­ta ­mont­rar kan Chloe ska­pa en in­di­vi­du­ell look för var­je pass.

Snac­ka om war­dro­be­en­vy alert!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.