Iza­bel­la Sco­rupco ­föl­jer mag­käns­lan

Iza­bel­las häl­so­upp­vak­nan­de:

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: LIN­DA NEWNHAM FOTO: BEIRON AN­DERS­SON (IZA­BEL­LA) OCH ANDRE­AS HYL­TÉN (MUFFINS)

Al­la har sin väg in i vil­jan att be­hål­la häl­san. Pi­er­ce Brosnan fick mo­del­len och skå­de­spe­lers­kan Iza­bel­la Sco­rupco att age­ra. Men fram­för allt är det för bar­nens skull som hon vill hål­la sig frisk!

Som ung kan man kän­na sig odöd­lig och slar­va en del med häl­san. Kanske till och med va­ra de­struk­tiv mot sin kropp. Det vet Iza­bel­la Sco­rupco, som ti­digt bör­ja­de ar­be­ta som mo­dell – en värld där det ytt­re räk­nas mer än det in­re väl­må­en­det. Och som ung är det lätt att sve­pas med, sär­skilt när man som hon får be­kräf­tel­se av sin agen­tur, Ford. – Ju sma­la­re man var, desto trev­li­ga­re blev al­la. Jag kräk­tes dock ald­rig un­der min kar­riär, men ha­de da­gar då jag lev­de på körs­bär el­ler popcorn, be­rät­tar hon i Ro­sa kok­bo­ken 2, som An­na Ben­son skri­vit, och vars över­skott går till Can­cer­fon­den. Det finns två sa­ker som likt inga and­ra bru­kar få en att in­se sin egen död­lig­het och öka vil­jan att hål­la sig frisk och stark. Det förs­ta är när nå­gon när­stå­en­de blir all­var­ligt sjuk. Iza­bel­la fick det per­spek­ti­vet på li­vet när hon spe­la­de in Bond­fil­men

Po­wer­muf­fins är bra för häl­san!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.