Well do­ne in­tro

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

En titt i ama­nac­kan sä­ger att det var skräm­man­de länge se­dan du såg ett gym el­ler ett mo­tions­spår. Men be­stäm dig för att du IN­TE har slu­tat trä­na. Det är – och det känns myc­ket bätt­re – om du in­ta­lar dig att du ba­ra har ta­git en pa­us.

Trä­ning på­går. När det pas­sar mig.

Ck to rs te ut Sh

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.