Ju­li­as puls­hö­ja­re

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - JU­LIA FORS är Well­ness tren­d­ex­pert. Hon är för­fat­ta­re och ut­bil­dad kostråd­gi­va­re.

Gil­lar du att boos­ta krop­pen med li­te ext­ra pro­te­in ef­ter trä­nings­pas­sen, men har svårt för att äta pro­te­in­pul­ver in­ne­hål­lan­de en rad kons­ti­ga in­gre­di­en­ser? Spa­na in Fit­nessgu­rus nya växt­ba­se­ra­de pro­te­in­pul­ver gjor­da på eko­lo­gisk ham­pa som ock­så in­ne­hål­ler bra ome­ga 3-fett­sy­ror. 199 kr.

Tre and­ra ve­ge­ta­ris­ka pro­te­in

1

Qui­noa. In­ne­hål­ler he­la 16 % pro­te­in, och är dess­utom ett kom­plett pro­te­in, vil­ket in­ne­bär att al­la nio es­sen­ti­el­la ami­nosy­ror finns i qui­no­an.

2 Grö­na är­tor. Små pro­te­in­bom­ber med he­la 6,1 gram per 100 gram.

3 Chi­a­frön pac­kar he­la 20 gram pro­te­in per 100 gram, vil­ket mot­sva­rar pro­te­i­nin­ne­hål­let från till ex­em­pel en kyck­ling­fi­lé.

Hemp­pro­te­in, ett gott al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.