Fräsch och fin i fejset – med spray

Kän­ner du dig torr och glå­mig? Ge ­an­sik­tet en snabb upp­fräsch­ning med en an­sikts­spray. Fukt på flas­ka! Vi har tes­tat vil­ka som är bäst.

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - TEXT: LIN­DA NEWNHAM

AVÈNE Ther­mal spring wa­ter

PRIS: 99 kro­nor/150 ml. SÅ FUN­KAR DEN: En klas­si­ker bland fa­ce mists! Vat­ten från käl­lan i Ave­ne, som sägs va­ra lug­nan­de. Läm­par sig bra för käns­lig hud. Spray­en ger en gans­ka blöt dim­ma, som sval­kar och ger fukt. Den är opar­fy­me­rad/doft­lös. Ett an­nat stort plus är det lå­ga pri­set. BE­TYG: +++

MOON­SUN OR­GA­NIC OF SWE­DEN Flo­wer to­nic

PRIS: 265 kro­nor/200 ml. SÅ FUN­KAR DEN: Den här eko­lo­gis­ka spray­en är re­na lyx­en för bå­de dig och na­tu­ren. Ett milt ört­vat­ten som ger en svag dusch. Dof­tar lätt och fräscht. Det känns att den stra­mar till. Fun­kar även på torrt hår! Och vid svull­na ögon – fuk­ta kom­pres­ser och håll lätt mot ögo­nen. Gans­ka dyr.

BE­TYG: ++++

CAUDALÍE Grape wa­ter

PRIS: 175 kro­nor/200 ml. SÅ FUN­KAR DEN: En spray gjord på druv­vat­ten. Att få ett sprut av den här känns som att gå in i en lätt, lätt dim­ma. Frä­schar upp när man kän­ner sig trött och glå­mig, ut­an att den läm­nar en hin­na på hu­den. In­te nog med att du kan an­vän­da den över smin­ket – ge­nom att spraya på en dusch för­läng­er du smin­kets håll­bar­het!

BE­TYG: ++++

DR.HAUSCHKA Fa­ci­al to­ner

PRIS:e 279 kro­nor/200 ml. SÅ FUN­KAR DEN: In­ne­hål­ler lä­ke­väx­ten troll­has­sel. Har en här­ligt ”ör­tig” doft. Den känns häl­so­sam och ger en våt dusch, men den blö­ta käns­lan för­svin­ner snabbt. Man kän­ner sig fräsch ef­ter att ha spru­tat på den, hu­den upp­levs som mju­ka­re och le­na­re. Finns ock­så i 30 ml, till hand­väs­kan. Pas­sar även ve­ga­ner! BE­TYG: ++++

CICAMED Fa­ce mist

PRIS: 255 kro­nor/100 ml. SÅ FUN­KAR DEN: Den här lät­ta lil­la flas­kan – per­fekt att ha i hand­väs­kan – in­ne­hål­ler en fa­ce mist med troll­has­sel och aloe ve­ra samt hy­a­lu­ronsy­ra. Flas­kan för­de­lar väts­kan väl. Lätt uppig­gan­de doft. Ef­teråt känns ett osmin­kat an­sik­te li­te strävt. Men pri­set är högt för en så li­ten flas­ka. BE­TYG: +++

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.