Bir­git­tas well­ness

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

well EAT

Glass, cho­klad, ost­bå­gar ... las­ter­na är många. Of­ta fun­kar cashewnöt­ter som va­pen mot gluf­san­det. Det tog ett tag att vän­ja sig vid de na­tu­rel­la – men nu älskar jag dem och är lyck­lig över att de är nyt­ti­ga!

well FE­EL

Min ad­op­tiv­katt Mil­lan är 18 år och jag är glad för var­je dag jag får ha hen­ne kvar. Att hon väc­ker mig på nat­ten för att jag ska go­sa med hen­ne, gör ing­et. Hon har så myc­ket att lä­ra mig om hur li­vet bör le­vas.

well LOOK

Min Shishei­do Futu­re so­lu­tions LX ex­tra rich cle­an­sing fo­am kom­mer att räc­ka he­la li­vet! Värl­dens dry­gas­te? 1/2 krydd­mått, el­ler mind­re, räc­ker lätt till he­la fej­set. 125 ml, 400–760 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.