”Jag vill kun­na un­na mig vin och cho­klad”

Wellness (Aftonbladet) - - SIDAN 1 -

In­le­der 2016 med att lad­da vi­ta­min Sea och boos­ta D-vi­tamin­de­på­er­na i Spa­ni­en. En trä­ningsfa­vo­rit här ne­re är att springa el­ler pro­me­ne­ra längs The gol­den mi­le, en 7 km lång sträc­ka mel­lan Pu­er­to Ba­nus och Mar­bel­la. Guldstart på da­gen, om du frå­gar mig!

Trå­ki­ga­re pro­me­nad­stråk kan man ha!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.