Fe­el well in­tro

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

K” är­leks­hor­mo­net” oxy­to­cin, som ut­sönd­ras vid fy­sisk be­rö­ring, kan gö­ra att vi lä­ker ska­dor snab­ba­re. Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia har gjort en stu­die på möss med mus­kelska­dor. Mös­sen in­ji­ce­ra­des med oxy­to­cin och hos de äld­re läk­tes ska­dor­na 80 % snab­ba­re än hos de yng­re. Att stu­di­en är gjord på möss be­hö­ver in­te hind­ra att vi män­ni­skor ja­gar ox­y­to­ci­nut­sönd­ring allt vad vi kan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.