Well do­ne in­tro

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Vis­ser­li­gen är span­jo­rer och frans­män he­tast när det gäl­ler att trä­na på re­sor (83 %), men er än häl en av svens­kar­na vill ock­så va­ra ak­ti­va. Nä­tre­se­by­rån Ex­pe­dia har gjort en undersökning bland 6 000 per­so­ner i eu­ro­pe­is­ka län­der och de all­ra esta har trä­ning med i sin re­se­pla­ne­ring. Gui­da­de löp­tu­rer har bli­vit ett po­pu­lärt sätt att ut­fors­ka res­må­let. Dans­kar och brit­ter är dock mått­ligt in­tres­se­ra­de av mo­tion när de är le­di­ga.

”Är du svensk el er kanske från Spa­ni­en?”

M O C . K C O T S R E TT U H S V/ A D I R A M

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.