Gra­tis lju­ste­ra­pi ut­om­hus

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - AV LIN­DA NEWN­HAM

Tanka dags­ljus och frisk lu .

Vin­ter­mör­ker och trött­het häng­er ihop som bäs­ti­sar. Du be­hö­ver ljus för att pres­sa un­dan sömn­hor­mo­net me­la­to­nin och bör­ja pro­du­ce­ra ener­gi­hor­mo­net kor­ti­sol. Så när na­tu­ren bju­der på väl­digt li­te ljus, vad gör man då? Här är ener­gik­nep!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.