Well be­ing in­tro

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

… på kväl­len? Tes­ta att sät­ta väckar­kloc­kan på ring­ning aning­en ti­di­ga­re än du bru­kar. Det är tid som än­då in­te är bo­kad för nå­got an­nat, så chan­sen att du är av­slapp­nad och vill ha sex ökar. Du blir lugn och till­freds­ställd och får en po­si­tiv bör­jan på da­gen.

”Nu ring­de lar­met – dags för sex!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.