Eat well in­tro

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Det hän­der att man sä­ger att ”allt gott är onyt­tigt”, och det är in­te ut­an att många kan kän­na så när Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen, WHO, slår fast att pro­ces­sat kött – ex­em­pel­vis korv och bacon – or­sa­kar can­cer. Och just pro­ces­sat kött äter var är­de svensk era gång­er i vec­kan, vi­sar en Si­fo-undersökning gjord bland 1 134 per­so­ner på upp­drag av Viktväk­tar­na. Mest kött äter män och unga. Om man älskar kött är det bra att la­ga mat med opro­ces­sa­de rå­va­ror, som kyck­ling, sk och rent kött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.