Pry­lar i pis­ten

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - AV BIR­GIT­TA WESTERBERG OCH SU­SAN­NE HEN­RIKS­SON

Sa­ker­na som gör vin­ter­väd­ret än­nu ro­li­ga­re.

Snö i sto­ra dri­vor, isan­de ky­la och fris­ka vin­dar – al­la vä­der­le­kar känns skö­na och uppig­gan­de med rätt klä­der och prak­tis­ka pry­lar.

Craft acti­ve ex­tre­me CN W, en elas­tisk un­der­ställs­trö­ja med eŠek­tiv fukt­trans­port. 449 kr, team­spor­tia.se.

Hest­ra Czo­ne pow­der, en halv­lång, mjuk hands­ke för tje­jer. Vat­ten­tät och ven­ti­le­ran­de. 650 kr, hestrag­lo­ves.com.

Ta en pa­us i pis­ten. Ter­mos som hål­ler dryc­ken varm i 24 tim, kall i 120! 0,5–1,9 li­ter. Stan­ley, från 350 kr.

Ställ in Di­gitso­le på den tem­pe­ra­tur du vill ha via en app. Låt dess­utom vär­me­su­lan räk­na steg, ka­lo­ri­er, di­stans och höjd. 1 995 kr, di­gitso­le.com.

Tunn och my­sig mös­sa i 50 % jakoch 50 % me­ri­noull. Voss li­ne, Yg­re Be­a­nie, 499 kr.

Läc­ker li­me­hjälm med två­de­lat skal som ge­nom ett en­kelt hand­grepp an­pas­sas till åka­rens hu­vud. Gi­ro range MIPS snow hel­met, 2 499 kr.

Li­te far­ligt för fej­set blir det när so­len lig­ger på. I feb­ru­a­ri kom­mer lyx­i­ga Sen­sai cel­lu­lar per­for­man­ce dag­kräm med spf 25. 50 ml, ca 1 065 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.