Är ni rätt för varand­ra?

Kär­le­ken kvitt­rar i krop­pen och tan­kar­na har in­te ut­rym­me för nå­got mer än hen. Men är det ditt livs kär­lek el­ler en till­fäl­lig ing? Här kan ni tes­ta er re­la­tion och se om ni har hit­tat er själs­frän­de. Är du be­redd att ta re­da på sva­ret?

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - AV NAT­HALIE WÄN­BLAD

Tes­ta re­la­tio­nen – om ni vå­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.