Det här är Well­ness

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

hand­lar om att un­na dig att må bra. En av de vik­ti­gas­te in­sik­ter­na är att se din häl­sa som en hel­het och att fin­na en ba­lans mel­lan in­re och ytt­re väl­må­en­de som är per­fekt just för dig. är ett hel­hets­tänk med ma­ga­sin, sajt och re­sor. Vår driv­kraft är att pep­pa dig att må bätt­re.

Vär­de­från 424 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.