SKÖNHETSREDAKTÖRERNA

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - bloggar.af­ton­bla­det.se/ skon­hets­re­dak­to­rer­na

Pet­ra Weiss har ett sär­skilt gott öga till spän­nan­de be­hand­ling­ar och de se­nas­te me­to­der­na. Agneta El­me­gård älskar par­fy­mer och vur­mar för det eko­lo­gis­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.