DFLEX YOUR BO­DY

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - bloggar.af­ton­bla­det.se/ dflexy­our­bo­dy

Da­vid ”Dflex” Sei­say har job­bat med häl­sa och frisk­vård i över 20 år. I blog­gen vi­sar han po­wer mo­ves och work­out-ru­ti­ner som hjäl­per dig till en hög­re ener­gi­ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.