Yo­ga by In­dis­ka

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Yo­ga och kläd­mär­ket In­dis­ka känns som en klock­ren kom­bi­na­tion, och den här må­na­den lan­se­ras Yo­ga by In­dis­ka, en kol­lek­tion be­stå­en­de av just yo­gaplagg, yo­ga­mat­tor och vat­ten­flas­kor. Tum­men upp för de plån­boks­vän­li­ga pri­ser­na mel­lan 149 och 399 kr – och att al­la plagg är till­ver­ka­de i håll­ba­ra ma­te­ri­al.

Dags för klä­der och yo­ga i en sund kom­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.