Bra­cing – så gör du!

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Bra­cing sker när det ska­pas en spän­ning i buk­väg­gen ge­nom en lätt sta­tisk kon­trak­tion med hjälp av al­la bål­musk­ler. Den ska du hål­la i al­la öv­ning­ar.

An­das in ge­nom nä­san och låt ma­gen ex­pan­de­ra. An­das se­dan ut, ut och ut. An­das ut än­nu mer. Nu bor­de du kän­na hur den spän­ner sig. Här har du din bra­cing!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.