Långt bort loc­kar

Wellness (Aftonbladet) - - FEEL WELL -

VRes­mål som ökat mest se­dan för­ra året 1. Zan­zi­bar....... 238 % 2. Sri Lan­ka ...... 152 % 3. Mau­ri­ti­us ...... 114 % 4. Thai­land......... 97 % 5. Ba­li................. 92 % 6. Mal­di­ver­na .... 30 % 7. Seychel­ler­na... 19 % i vill till ex­o­tis­ka res­mål även på som­ma­ren, vi­sar Vings bok­nings­sta­tistik. Se­dan för­ra året har an­ta­let re­se­nä­rer till de van­li­gas­te vin­ter­resmå­len ökat med 42 pro­cent under pe­ri­o­den april–oktober. Och tit­tar man till­ba­ka än­da till 2013 så har bok­ning­ar­na ökat än­nu mer, med 208 pro­cent. Vi får ald­rig nog av dröm­des­ti­na­tio­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.