SKOR­PI­O­NEN Ak­ti­vi­tet är nyc­keln

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du är på strå­lan­de som­mar­hu­mör och ba­ra en sak kan smol­ka lyc­ko­bä­ga­ren. Om du föl­jer and­ras råd ham­nar du lätt i åta­gan­den du egent­li­gen in­te vill äg­na dig åt. Li­ta på dig själv och håll i se­mester­pla­ner­na. Di­na nä­ra upp­skat­tar det och som­ma­ren blir en här­ligt ak­tiv vi­lo­tid. Du är full av ener­gi och mår bra av bå­de högt tem­po och om­väx­ling. Lev ut, för an­ting­en du re­ser, job­bar med hem­ma­pro­jekt el­ler väl­jer en ar­bets­som­mar, går du in i au­gusti i bätt­re form än du har nu. Du har en enorm kraft och bör sat­sa på tu€a ut­ma­ning­ar. Täv­ling­ar och krä­van­de ak­ti­vi­te­ter som klätt­ring och seg­ling ger mest. Gör nå­got spän­nan­de och na­tur­nä­ra med din part­ner el­ler dejt. Stra­pat­ser le­der till ro­man­tik 30/6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.