Sma­ka

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Det är bra att ve­ta vil­ka svam­par som är ät­li­ga och in­te. Bäst är att lä­ra sig de gans­ka få som är oät­li­ga. Res­ten kan du ploc­ka! Bryt en li­ten bit och sma­ka. Det är in­te far­ligt. Sma­kar den il­la så vill och ska du in­te ha den, helt en­kelt. Kanske hit­tar du fort­fa­ran­de någ­ra blå­bär, ling­on, skogs­hal­lon el­ler till och med hjort­ron. Känn dig som Ba­loo. El­ler visst nej, han äter ju gär­na just my­ror! Glöm in­te hel­ler att fi­ka i sko­gen. Vad du än har med dig så sma­kar det all­tid som bäst ut­om­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.