Lyss­na

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

... på tyst­na­den. Om din skog är na­tur­lig och orörd på av­stånd från be­byg­gel­se kan du hö­ra ljud som du an­nars in­te mär­ker. Fåg­lar – kän­ner du igen någ­ra? – flu­gor, bin och and­ra in­sek­ter. Hör hur oli­ka lju­det är när det blå­ser i löv- och barr­träd. Lyss­na på knast­ret när kvis­tar bryts där du går och på svi­schan­det av gre­nar som svepts mot din jac­ka där sko­gen är tät.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.