No no till natt­skat­te­fruk­ter

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Ef­ter att su­per­pa­ret Tom Bra­dy och Gi­se­le Bündchens kock läck­te de­tal­jer kring ­pa­rets di­et bör­jar allt fler få upp ögo­nen för att ock­så ute­slu­ta så kal­la­de natt­skat­te­fruk­ter (nights­ha­de) ur sin kost. Po­ta­tis, pap­ri­ka, to­mat, chi­li och au­ber­gi­ne till­hör al­la släk­tet som po­ten­ti­ellt på­stås kun­na öka ris­ken för in­flam­ma­tio­ner i krop­pen.

Grön­sa­ker som an­fal­ler?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.