Well

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Det finns så många för­de­lar med att dric­ka 1,5–2 ­li­ter vat­ten per dag. Det hjäl­per dig till ex­em­pel att hål­la kon­cent­ra­tio­nen up­pe. Smartp­ho­ne­och da­torap­par som och ­på­min­ner dig om att dric­ka och hål­la koll på hur myc­ket vat­ten du får i dig. Podcas­ten Styr­ke­by­rån vill få kvin­nor att ta för sig och kän­na sig star­ka på gym­met. Var­je tors­dag kom­mer nya av­snitt om allt ifrån kost till knä­böj, men­talt snack och gäst­be­sök. ”Ve­ten­skap­ligt, nör­digt men än­då in­klu­de­ran­de, och med en stor por­tion ­hu­mo r.”

Med Hu­go Ro­sas ska du kun­na gå från van­lig mo­tio­när till, ­kanske in­te lands­lags­man som han, men i ­al­la fall en cross­fit-stjär­na. Boken in­ne- har ökat sin trä­ning på gym i dag, jäm­fört med för tre år se­dan. Kvin­nor och män trä­nar li­ka myc­ket, och den grupp som trä­nar mest är ung­do­mar upp till 20 år. Det vi­sar en un­der­sök­ning gjord bland 7 000 per­so­ner som på Friskis & svet­tis runt om i Sve­ri­ge. hål­ler kostråd och trä­nings­pro­gram – ­bå­de för ny­bör­ja­re och de som är ru­ti­ne­ra­de, och via so­ci­a­la me­di­er kan du de­la med dig av frå­gor och fram­steg. Pris 199 kr.

Rör på dig – för ryg­gens skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.