Well

Wellness (Aftonbladet) - - SKÖNHET -

Smaklö­kar har din tunga. Pre­cis som med fing­rar­na är av­tryc­ket från tung­an unikt. Så se upp med vad (och vem) du slic­kar på. Soygurt och växt­me­je­ri är al­ter­na­tiv för al­la som vill äta mer ve­ge­ta­bi­lisk mat. Ef­ter­frå­gan har ökat med 30 % se­dan för­ra året. Plan­ti soygurt eko jord­gubb/ smult­ron in­ne­hål­ler 30 % mind­re soc­ker, sö­ta jord­gub­bar, som­ri­ga smult­ron och krä­mig soygurt. 1 ­li­ter/ 27 kr. Li­te ovän­tat är det al­kol­hol­fria ölet ­Back­yard brew High whe­e­ler in­spi­re­rad av den väx­an­de cy­kel­kul­tu­ren. Eti­ket­tens ­sto­ra cy­kel­hjul sym­bo­li­se­rar myc­ket smak, det lil­la hju­let står för låg al­ko­hol­styr­ka. ­Sma­ken är ci­trus, ap­ri­kos och brö­di­ga malt­to­ner. För­sälj­ning­en av al­ko­hol­fritt ökar li­ka sta­digt som cy­kel­kul­tu­ren, me­nar man på Sys­tem­bo­la­get. 33 cl/12:40 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.