För­be­red för­änd­ring

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du vet vad som krävs men kän­ner in­te rik­tigt att du har tid och kraft att gö­ra allt du vill just nu. Det är helt rätt tänkt, för om­värl­den stäl­ler krav som in­te ger dig det ut­rym­me du be­hö­ver och al­la hel­hjär­ta­de sats­ning­ar ris­ke­rar att fal­la ihop. Där­e­mot lö­nar det sig att ta de förs­ta ste­gen och läg­ga grun­den för det ar­be­te du har fram­för dig. Ta­la ut med din part­ner, byt mat­va­nor el­ler plan­te­ra tan­ken att du vill ha nya ut­ma­ning­ar på job­bet. Snart blir det lä­ge att kö­ra igång. Kom dit för­be­redd. Hit­ta ru­ti­ner och fin­sli­pa tek­nik. De tunga pas­sen blir det lä­ge för snart, äg­na må­na­den åt att ska­pa rätt för­ut­sätt­ning­ar.

En ma­ke over hem­ma fö­der läng­tan ef­ter nya ho­ri­son­ter och ger ett lyft. Bäs­ta till­fäl­le ef­ter 2/9.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.