OX­EN Vi­sa vad du går för

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Från 22/8 når du fram till folk ovan­ligt bra. Det gör att det din om­giv­ning nor­malt tar för gi­vet plöts­ligt får den upp­märk­sam­het det för­tjä­nar. Så sat­sa på att vi­sa upp dig, håll i mö­ten, gå på ut­bild­ning­ar och låt värl­den se vad du kan. För dig som vill få en nystart, by­ta ar­be­te el­ler upp­gif­ter är au­gusti en gyl­le­ne må­nad. Bryt av jobb­fo­ku­set med li­te ro­man­tik av och till, all­ra helst fö­re 29/8. Det är bra flirt­lä­ge och du har lätt att ut­tryc­ka käns­lor och väc­ka dem hos and­ra. Om­väx­ling och lek­full­het är nyc­keln. Trä­ning är li­ka myc­ket ned­varv­ning från jobb som kropps­ut­veck­ling un­der hös­ten. Klä­der, fär­ger och jag­bild är centralt. Un­na dig var­dags­lyx och li­te shop­ping med in­rikt­ning på mo­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.