Helt b-a-n-a-n-a-s!

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

30 ba­na­ner om da­gen i 30 da­gar! ­Ba­na­na is­land-di­e­ten är stor bland bå­de svens­ka och ut­länds­ka stor­blog­ga­re och youtu­bers. De häv­dar att de får mer ener­gi och bätt­re mat­smält­ning av 30-da­garsku­ren. Helt ba­na­nas, om du frå­gar mig…

Grön­sa­ker går fö­re chips.

Go ba­na­nas el­ler?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.