Kom i gång med Jo­es kostråd!

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Pla­ne­ra som en vin­na­re. Pla­ne­ra bå­de mat och trä­ning för vec­kan som ­kom­mer. Prep­pa som ett proffs. För­be­red din mat­vec­ka ge­nom att till­bringa någ­ra tim­mar i ­kö­ket un­der hel­gen. Fyll på i skaf­fe­ri­et. Köp hem bas­va­ror. ­In­ve­ste­ra i en köksvåg och mat­lå­dor. Skip­pa det olyck­li­ga ste­get! Det vill sä­ga: Kliv in­te upp på vå­gen. Den ­anger ba­ra ­vik­ten, den mä­ter in­te din kon­di­tion, din mus­kel­mas­sa, din styr­ka el­ler din ­käns­la av upp­nått ­re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.