1. Höga knän 2. Bergsklätt­ra­ren

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Det här är två öv­ning­ar ur Joe Wicks kon­di­tions-hi­it som in­ne­hål­ler tre öv­ning­ar. Du an­vän­der din egen kropps­vikt och får ga­ran­te­rat upp pul­sen och bör­jar brän­na kropps­fett. Du be­hö­ver ing­en ut­rust­ning och ba­ra li­ten plats, så det går att kö­ra pas­set i träd­går­den ­el­ler i var­dags­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.