Du har nyss fått barn

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

TRÄNINGSTIPS: Steg 1: Lad­da ner ap­pen Mam­ma­mage. Har du gjort det? Bra. Då är det ba­ra att bör­ja kö­ra ef­ter den. När be­bi­sen är li­ten kan du kän­na att det finns ont om tid och ork att trä­na. Var då li­te smart, hit­ta en bac­ke att gå raskt upp och ner för med barn­vag­nen, stan­na på pro­me­na­den och kör li­te kropps­vikt­söv­ning­ar.

Det be­hö­ver in­te va­ra myc­ket i bör­jan, men för­sök se­dan att öka lång­samt så att du in­te fast­nar i slow mo­tion.

TANKETRICK: Ställ in dig på att trä­na varan­nan dag en­ligt tip­sen ovan om det så ba­ra blir tio mi­nu­ter i bör­jan. Du kom­mer att kän­na att du blir pig­ga­re och so­ver bätt­re.

HÄR STAVAS DEN VIKTIGASTE NYSTARTSREGELN “LUUUUGN”! LYSSNA PÅ KROP­PEN, MEN SE TILL ATT

RÖRA PÅ DIG OCH

ÖKA INTENSITETEN SUCCESSIVT.

Fast­na in­te i yt­li­ga tan­kar om att snabbt få till­ba­ka krop­pen du ha­de in­nan du fick barn. Låt det ta tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.