Du job­bar ga­let myc­ket

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

SUPERLÅNGA ARBETSDAGAR LÄMNAR IN­TE MYC­KET TID ÖVER FÖR LÅNGA LÖPTURER EL­LER ENS RUSHER.

TRÄNINGSTIPS: Pla­ne­ra, pla­ne­ra, pla­ne­ra. Se till att få in din trä­ning när du har så li­te som möj­ligt på job­bet. Ta det di­rekt på mor­go­nen så är det gjort in­nan da­torn tar över. Ing­en mor­gon­män­ni­ska? För­sök sät­ta kloc­kan någ­ra mi­nu­ter ti­di­ga­re var­je mor­gon för att vän­ja dig. Till slut har du fri­gjort en hel tim­me till trä­ning.

TANKETRICK: Håll den här tan­ken i hu­vu­det: Du kom­mer in­te ba­ra att må bätt­re om du får trä­na. Du kom­mer ock­så att bli mer ef­fek­tiv på job­bet. Då är det ju fak­tiskt tids­be­spa­ran­de att gå och trä­na.

Ext­ra tids­pres­sad? Se till att ha en ladd­ning trä­nings­klä­der på job­bet så att du snabbt kan stic­ka iväg på ett pass om du plöt­sigt får en luc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.