Du har fes­tat för hårt

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

TRÄNINGSTIPS: För­sök in­te betala till­ba­ka ge­nom att straf­fa dig själv med sten­hår­da pass på gym­met och spä­ka dig med nå­gon di­et. Kör trä­ning du tyc­ker är ro­lig och som gör att du blir su­gen på att gö­ra om det igen och igen.

TANKETRICK: Nej, det är in­te kört, även om det kan kän­nas så när de se­nas­te vec­kor­na gör sig påmin­da bå­de när du ska knäp­pa jean­sen och när du ska springa till bus­sen. Men du kom­mer igen snab­ba­re än du tror. Det är li­te segt i bör­jan, men bör­jar du ba­ra äta som van­ligt igen och trä­na så är du snart till­ba­ka på ba­nan.

EF­TER FLE­RA VEC­KOR AV FESTER, JULBORD OCH NYÅRSMINGEL KÄNNS DET OÖVERSTIGLIGT

ATT ENS BÖR­JA BETALA TILL­BA­KA TILL KROP­PEN.

Välj trä­ning du verk­li­gen äls­kar så kan du för­säk­ra dig om att du kom­mer till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.