”För job­bigt”

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Se till att var­va ner i slu­tet av pas­set så att du får en po­si­tiv av­slut­ning på det. Det är of­ta det sista från pas­set som du minns och ju hems­ka­re det min­net är, desto job­bi­ga­re blir det att kom­ma igen. Men vet du – trä­ning är job­bigt. Det är in­te far­ligt att bli trött, och du kom­mer att äls­ka att bli trött om du ba­ra hit­tar en trä­nings­form du gil­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.