”Det är så trå­kigt”

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Li­te kre­a­ti­vi­tet kan få ord­ning på en trä­ningsru­tin som gått i stå. Ena må­na­den kan du tes­ta så många nya trä­nings­for­mer du hin­ner, som traillöp­ning, bootcamp el­ler jazz­dans. Det är li­te som att dej­ta – om du vågar pro­va någ­ra oli­ka är chan­sen stör­re att du hit­tar någon­ting du verk­li­gen äls­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.