HIT­TA DIN BÄS­TA PARTNER

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Att springa till­sam­mans med nå­gon är otro­ligt mo­ti­ve­ran­de. Men vad hän­der om du är en ha­re och din bäs­ta kom­pis en sköld­pad­da, el­ler tvärtom? Här är tip­sen som får er ge­men­sam­ma löp­ning att fun­ka.

Syn­ka era sche­man

Om du är en star­ka­re lö­pa­re, se till att pas­sa in så att ett av di­na lug­na­re pass sam­man­fal­ler med ett av hen­nes tuf­fa­re. Men på­pe­ka in­te he­la ti­den att du tar det lugnt när du ser att hon tar i el­ler har svårt att hänga med.

Hej och hej­då

Värm upp till­sam­mans, gå se­dan och gör er grej, var och en för sig. Möt upp ef­ter pas­set igen och var­va ner till­sam­mans.

Hit­ta fler

Gå till en lö­par­grupp till­sam­mans (finns många, goog­la på din hemstad och lö­par­grupp). Ni kom­mer fort­fa­ran­de att gö­ra nå­got till­sam­mans, men du kan springa med den del av grup­pen som spring­er i ditt tem­po och kom­pi­sen i sitt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.