BYGG EN STARK RUM­PA – PRO­GRAM­MET

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Kör alla öv­ning­ar som ett pro­gram som kom­mer att få rum­pan att brin­na.

UPPVÄRMNINGEN:

Kör ett el­ler två set med tio re­pe­ti­tio­ner av var­je öv­ning (20 reps av band­kli­ven).

1 Halv dra­ke

2 Lig­gan­de ut­åtro­ta­tion

3 En­bent höft­lyft

4 Band­kliv åt si­dan

PAS­SET:

Ut­ma­na rum­pan med högin­ten­si­va su­per­set. Kör 10–12 reps av 1A och se­dan li­ka många av 1B. Vi­la 30 till 60 se­kun­der och gå se­dan vi­da­re till näs­ta öv­nings­par. Kör så ge­nom he­la pas­set, två varv.

5A Lig­gan­de bollin­drag

5B Marklyft med hant­lar

6A Ste­pup med hant­lar

6B Rygg­lyft på boll

7A Upp­höj­da ut­falls­steg bak­åt

7B Ra­ka marklyft med hant­lar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.