PLIÉ MED SIDOSTRÄCK

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Stå med hä­lar­na ihop och tår­na pe­kan­de ut­åt. Väns­ter hand hål­ler i sto­len och hö­ger hand är ut­sträckt åt si­dan. Glid med hö­ger fot ut åt si­dan en knapp me­ter och gör en de­mi plié (en li­ten knä­böj).

Sträck sam­ti­digt hö­ger arm och låt över­krop­pen gå åt väns­ter. Åter­gå till start­po­si­tio­nen och ställ dig på tå. Sänk hä­lar­na igen och bör­ja om. Gör alla re­pe­ti­tio­ner på ena si­dan in­nan du by­ter.

GÖR DET LÄT­TA­RE

Ställ sto­len fram­för dig och håll med bå­da hän­der­na. Böj in­te åt si­dan.

GÖR DET TYNG­RE

Gör he­la öv­ning­en med ett gum­mi­band runt va­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.