Par­trä­na

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Att trä­na med en kom­pis el­ler med din re­spek­ti­ve gör att chan­sen att pas­set blir av ökar dra­ma­tiskt. Trä­nar du med din partner spa­rar ni dess­utom tid jäm­fört med att trä­na var och en för sig. Och ni hin­ner ock­så få in li­te kva­li­tets­tid med varand­ra, även un­der rik­tigt stres­si­ga vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.