NOBBA TIDSTJUVARNA

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Du vet den där ti­den som om­ring­ar själ­va trä­ning­en – att åka till och från gym­met, by­ta om och he­la dusch­be­svä­ret – den kan bli löj­ligt lång om du in­te an­vän­der de här fif­fi­ga tip­sen.

Om du trä­nar hem­ma. . .

Ha di­na red­skap och din mat­ta på ett lättåt­kom­ligt stäl­le, in­te längst in­ne i gar­de­ro­ben.

Ha di­na lö­par­s­kor nä­ra yt­ter­dör­ren för att snabbt kun­na stic­ka ut.

Trä­na på mor­go­nen så be­hö­ver du ba­ra läg­ga tid på att du­scha en gång om da­gen.

Om du trä­nar på ett gym. . .

Und­vik att trä­na när alla and­ra gör det.

Läm­na te­le­fo­nen i skå­pet. Att kol­la Fa­ce­book, sva­ra på sms och kol­la mej­len kom­mer att sak­ta ner dig och gö­ra pas­set långt.

För­fi­na tajts-mo­det och ha på dig snyg­ga trä­ningstajts och en tu­ni­ka på job­bet och byt ba­ra över­del när du kom­mer till gym­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.