Tan­ja Dje­le­vic

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Läm­na­de Kristi­an­stad för Los Ang­e­les för 20 år se­dan – och blev kvar. Tan­ja job­bar till var­dags som PT och le­der ex­tremt po­pu­lä­ra styrke­klas­ser på Crunch, Equi­nox och Eas­ton Gym. Hon har en ho­lis­tisk trä­nings­fi­lo­so­fi och brin­ner för att ba­lan­se­ra svett, av­slapp­ning, hu­mor, bra mat och rör­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.