Ta din skön­het till ni­vå 2.

Women's Health & Wellness - - Innehåll - Text: Ma­lin Ny

Vi vet – för­mod­li­gen har du re­dan allt du be­hö­ver i din ne­ces­sär. Men det lätt att fast­na i gam­la va­nor och pre­cis som du änd­rar di­na trä­ningsru­ti­ner re­gel­bun­det för att nå re­sul­tat, be­hö­ver du se över va­len av skönhetsprodukter. Här är ka­pen som tar din ne­ces­sär till nästa ni­vå!

Natt­kräm – för att vår­da hyn på dju­pet. BYT TILL: Sov­mask – för att den in­ne­hål­ler än­nu mer vår­dan­de äm­nen än en natt­kräm. En sov­mask har även se­rum­lik­nan­de ef­fek­ter och ska ge lys­ter och in­ten­siv fukt un­der nat­ten. Den be­hö­ver dock in­te an­vän­das var­je kväll, två till tre gång­er i vec­kan räc­ker gott och väl. Bra för su­per­tor­ri­sar. ›Tips! Exu­vi­an­ce Deep Hyd­ra­tion Tre­at­ment, 550 kr/50 ml, är en fukt­mask i här­lig ge­lé­kon­si­stens som ap­pli­ce­ras in­nan man går och läg­ger sig. Till­för in­ten­siv fukt och stär­ker hud­bar­riä­ren.

IDAG HAR DU:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.