OM DU HAR ...

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

7 MI­NU­TER

Ta en promenad. Visste du att forsk­ning vi­sar att så li­te som 7 mi­nu­ters mo­tion om da­gen på­ver­kar din häl­sa dra­ma­tiskt. Un­der­ver­ken sker i hjär­nan som i all­ra högs­ta grad på­ver­kas av att du rör dig. Läs mer om det och lär kän­na vår nya med­ar­be­ta­re An­ders Han­sen, psy­ki­a­tri­ker på si­dan 86.

15 MI­NU­TER

Ren­sa ur ne­ces­sä­ren. Se­ri­öst. Min ne­ces­sär väger lätt ett par ki­lo och… jag har ing­en aning om vad som lig­ger i bot­ten. Snusk för­mod­li­gen. Jag blev väl­digt inspirerad att gö­ra en rejäl upp­da­te­ring av min ne­ces­sär ef­ter att jag ha­de läst ar­ti­keln på si­dan 76. Bye bye il­la­luk­tan­de bus-kräm. Hej lil­la drop­pe som jag drop­par i min lo­tion för att få ett touch av färg så­här i vin­ter­tid. Lo­ve it!

30 MI­NU­TER

Ren­sa kyl­skåpet. Kol­la in mat­job­bet på si­dan 50. Jag vill från och med nu aldrig äta nå­got an­nat än så­där fräsch och färg­grann mat. Så nu ry­ker sill­res­ter och halv­tom­ma taco­sås­bur­kar för att ge plats åt mäng­der av grön­sa­ker, rot­fruk­ter och frukt. Här ska mix­as!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.