18–25 mars

Women's Health & Wellness - - Året Med Wh -

Vi åker till Pal­ma – häng med, vi lo­var: det kom­mer att bli en vec­ka att äls­ka! Yo­ga i sol­upp­gång­en, svet­ti­ga dans­pass, jogg och pro­me­na­der i ma­gisk mil­jö. Och gi­vet­vis – strand­häng och shop­ping i skö­na Pal­ma. In­struk­tö­rer på plats: Eri­ka Kits Gö­le­vik, Tan­ja Dje­le­vic, An­na-le­na Pet­ter­son, Ma­ria Olofs­son, So­fie Lant­to med fle­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.